doc. dr. Ada Vidovič Muha

2 srečanji

285. srečanje

Datum: 19.12.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 19
Naslov: Besedotvorna skladnja v luči zloženk
Predavatelj: asist. dr. Ada Vidovič Muha

428. srečanje

Datum: 29.05.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Ob izidu knjige: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk
Predavatelj: doc. dr. Ada Vidovič Muha