Adrian Stegovec

1 srečanje

1010. srečanje

Datum: 06.05.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Dvopredmetnost v slovenščini: dokazi za dve različni dajalniški zgradbi
Predavatelj: Adrian Stegovec, univ. dipl. anglist in splošni jezikoslovec (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija )