dr. Agata Šega

3 srečanja

767. srečanje

Datum: 24.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Starejši latinizmi in romanizmi v slovenščini in bolgarščini
Predavatelj: lekt. mag. Agata Šega

942. srečanje

Datum: 06.12.2010
Vabi: ???
Naslov: Linguistica – ob izidu letnikov, posvečenih prof. Mitji Skubicu
Predavatelji:
  • Mitja Skubic
  • Agata Šega
  • Martina Ožbot

947. srečanje

Datum: 21.02.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slovenščina v novem etimološkem slovarju romanskih jezikov? (pomen starejših južnoslovanskih romanizmov za romansko etimologijo)
Predavatelj: dr. Agata Šega