doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

1 srečanje

1017. srečanje

Datum: 28.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Leksikalne novosti in Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
Predavatelja:
  • doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar, višja znanstvena sodelavka
  • red. prof. dr. Marko Snoj, znanstveni svetnik (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)