red. prof. dr. Alenka Šivic - Dular

6 srečanj

107. srečanje

Datum: 13.03.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Modalna raba slovanskega bim?, bych?, běch?…
Predavatelj: asist. Alenka Šivic

223. srečanje

Datum: 17.12.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Pomenoslovna razčlemba polisemantema
Predavatelj: dr. Alenka Šivic - Dular

272. srečanje

Datum: 28.02.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Prikaz knjige V. A. Dyboja "Slavjanskaja akcentuacija"
Predavatelj: doc. dr. Alenka Šivic - Dular

342. srečanje

Datum: 03.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 36
Naslov: Ljudska etimologija
Predavatelj: doc. dr. Alenka Šivic - Dular

681. srečanje

Datum: 06.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 39
Naslov: Kontrakcija v slovanskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Alenka Šivic - Dular

920. srečanje

Datum: 21.12.2009
Vabi: ???
Naslov: K poznopraslovanski dialektizaciji v luči (na-)glasoslovja
Predavatelj: red. prof. dr. Alenka Šivic - Dular (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)