dr. Alexander Stich

1 srečanje

218. srečanje

Datum: 08.10.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 20
Naslov: Teorija kodifikacije in kodifikacijska praksa
Predavatelj: dr. Alexander Stich