doc. dr. Alojz Jembrih

2 srečanji

311. srečanje

Datum: 14.01.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Nastajanje in pomen slovarja hrvaškega kajkavskega knjižnega jezika (1. zvezek 1983)
Predavatelj: doc. dr. Alojz Jembrih

345. srečanje

Datum: 24.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: Slovenščina v ‘"Ilirskem pravopisu" 1836
Predavatelj: doc. dr. Alojz Jembrih