mag. Anže Kotar

2 srečanji

843. srečanje

Datum: 11.12.2006
Vabi: ???
Naslov: Razvoj fonema /p/ v japonščini: primerjava z germanskim soglasniškim premikom
Predavatelj: Anže Kotar, absolvent (japonologija in primerjalno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1004. srečanje

Datum: 11.03.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: O kategoriji živosti (del magistrske naloge)
Predavatelj: mag. Anže Kotar (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)