dr. Ana Zwitter Vitez

1 srečanje

997. srečanje

Datum: 10.12.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezikoslovje in ugotavljanje avtorstva besedil
Predavatelj: dr. Ana Zwitter Vitez (Trojina, Zavod za uporabno slovenistiko, Slovenija)