asist. Ana Zwitter

1 srečanje

744. srečanje

Datum: 16.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Informacijske strategije v govornih izmenjavah
Predavatelj: asist. Ana Zwitter