red. prof. dr. Andrej Bekeš

10 srečanj

365. srečanje

Datum: 12.01.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 41
Naslov: Vezivnost v besedilu ‒ pot do novega pogleda na zgradbo jezika
Predavatelj: dr. Andrej Bekeš (Iskra-Delta)
Povzetek: a. Dosedanje obravnavanje vezivnosti (chesion); b. Primer: vezivnost v japonščini (rezultati parafrazne ankete); c. Vezivnost s stališča sporočevalca; č. Vezivnost s stališča prejemnika: statični in dinamični model; d. Zaključek: paradigmatična enotnost vezil in sintagmatična stohastičnost sporočila.

366. srečanje

Datum: 16.02.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: Vezivnost v besedilu ‒ pot do novega pogleda na zgradbo jezika
Predavatelj: dr. Andrej Bekeš (Iskra-Delta, Slovenija)

663. srečanje

Datum: 12.04.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 10
Naslov: Evidencialnost v slovenščini in japonščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Andrej Bekeš

719. srečanje

Datum: 17.12.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Ali členek wa ob samostalniški zvezi v japonščini res zaznamuje temo povedi?
Predavatelj: izr. prof. dr. Andrej Bekeš

723. srečanje

Datum: 04.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Ali členek wa ob samostalniški zvezi v japonščini res zaznamuje temo povedi?
Predavatelj: izr. prof. dr. Andrej Bekeš

769. srečanje

Datum: 08.12.2003
Vabi: ???
Naslov: Porajajoče se meje: še en pogled na naklonske prislove v japonščini
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

809. srečanje

Datum: 23.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Skladnja in interakcija: probabilistični pristop k obravnavi korpusov pogovornih besedil na primeru naklonskih prislovov v japonščini
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

884. srečanje

Datum: 27.10.2008
Vabi: ???
Naslov: Spregledana paradigma z Japonske: generativni model jezika Fujia Minamija
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

918. srečanje

Datum: 07.12.2009
Vabi: ???
Naslov: Epistemična modalnost kot indikator besedilne zvrsti v japonščini
Predavatelj: prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1020. srečanje

Datum: 18.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezikovna politika v času globalizacije
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)