Andrej Skubic

1 srečanje

664. srečanje

Datum: 19.04.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 21
Naslov: Skladenjska in pomenska vloga slovenskih členkov
Predavatelj: Andrej Skubic (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)