dr. Andreja Žele

5 srečanj

707. srečanje

Datum: 02.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Glagolska vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku
Predavatelj: asist. dr. Andreja Žele

721. srečanje

Datum: 18.02.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Vezljivostna tipologija slovenskih glagolov (nadaljevanje predstavitvene disertacije)
Predavatelj: asist. dr. Andreja Žele

765. srečanje

Datum: 11.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Povedkovnik v slovenščini
Predavatelj: doc. dr. Andreja Žele (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija)

881. srečanje

Datum: 06.10.2008
Vabi: ???
Naslov: Brezosebni glagoli in brezoseb(kov)na raba v slovenščini
Predavatelj: dr. Andreja Žele (ZRC SAZU, Slovenija)

910. srečanje

Datum: 12.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Vezljivost slovar slovenskih glagolov
Predavatelj: dr. Andreja Žele (znanstvenoraziskovalni center SAZU, Slovenija )