doc. dr. Andrew Nevins

1 srečanje

857. srečanje

Datum: 28.05.2007
Vabi: ???
Naslov: Consonants are lexical skeleta and vowels are glue: research directions (Soglasniki so leksikalno ogrodje in samoglasniki so lepilo: raziskovalne smernice)
Predavatelj: doc. dr. Andrew Nevins (Oddelek za jezikoslovje, Harvard University, ZDA)