asist. mag. Anton Janko

1 srečanje

???. srečanje

Datum: 23.11.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 7
Naslov: O Kočevarjih in njihovem narečju
Predavatelj: asist. mag. Anton Janko