Bojana Globačnik

1 srečanje

680. srečanje

Datum: 28.02.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 12
Naslov: Pomen osnovnih raziskav govora za logopedsko prakso
Predavatelj: Bojana Globačnik, prof. def.