prof. Boris Norman

1 srečanje

361. srečanje

Datum: 08.12.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 27
Naslov: Opazovanje in poskus v jezikoslovju
Predavatelj: prof. Boris Norman