dr. Borut Pretnar

4 srečanja

847. srečanje

Datum: 05.03.2007
Vabi: ???
Naslov: Lingvistika in matematika – analogije in primerjave
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

895. srečanje

Datum: 19.01.2009
Vabi: ???
Naslov: Dileme in teze o vlogi glagolov in samostalnikov
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

928. srečanje

Datum: 29.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Zakonitosti zanikanja samostalnikov in glagolov
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

946. srečanje

Datum: 10.01.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezik kot kompleksen sistem
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.