prof. dr. Breda Pogorelec

11 srečanj

3. srečanje

Datum: 02.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Veznik v slovenščini
Predavatelj: Breda Pogorelec

13. srečanje

Datum: 07.12.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Matematična lingvistika
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

14. srečanje

Datum: 12.12.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Matematična lingvistika, tov. Franc Jakopin: Jezikovna norma in lingvistika
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

37. srečanje

Datum: 07.11.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: Problematika slovanskega stavka
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

67. srečanje

Datum: 09.12.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razprava o lingvističnem in jezikoslovnem delu slavističnega kongresa v Pragi
Predavatelja:
  • Franc Jakopin
  • dr. Breda Pogorelec

68. srečanje

Datum: 23.12.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razprava o jezikoslovnem delu slavističnega kongresa v Pragi (nadaljevanje)
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

71. srečanje

Datum: 11.03.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Nadaljevanje razprave o jezikoslovnih prispevkih praškega slavističnega kongresa; asist. Janez Orešnik: O jezikovnih univerzalijah
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

72. srečanje

Datum: 24.03.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Nadaljevanje razprave o jezikoslovnih prispevkih praškega slavističnega kongresa; asist. Janez Orešnik: O jezikovnih univerzalijah
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

97. srečanje

Datum: 31.05.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Skladnja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 1
Predavatelj: doc. dr. Breda Pogorelec

220. srečanje

Datum: 05.11.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 28
Naslov: Slovensko jezikoslovje in akcija Slovenščina v javnosti
Predavatelj: prof. dr. Breda Pogorelec

391. srečanje

Datum: 04.01.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 51
Naslov: Besediloslovni vidiki raziskave Cankarjevega jezika in sloga (ob predavateljičini šestdesetletnici)
Predavatelj: prof. dr. Breda Pogorelec
Povzetek: V središču pozornosti so jezikovna sredstva pomenske ponovitve ob konkretnem gradivu iz Cankarjeve proze. Obravnava se dotika tipologije leksikalnih sredstev (sopomenke in druge nadomestne oblike), načenja pa tudi skladenjska vprašanja, zlasti vprašanje besednoredne umestitve sopomenk glede na členitev po aktualnosti.