prof. dr. Carsten Sinner

1 srečanje

994. srečanje

Datum: 19.11.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Galician and Spanish in Contact: On Analysing the Galician Influence on Spanish in Argentina. (Galicijščina in španščina v stiku: o vplivu galicijščine na španščino v Argentini)
Predavatelj: prof. dr. Carsten Sinner (Institut za uporabno jezikoslovje in prevodoslovje, Univerza v Leipzigu, Nemčija)