dr. Christina Manouilidou

1 srečanje

946. srečanje

Datum: 17.01.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Bridging linguistic theory with human cognition: evidence from language performance in Alzheimer’s disease (Premostitev jezikovne teorije in človeške kognicije: dokazi iz jezikovnega obnašanja alzheimerjevih)
Predavatelj: dr. Christina Manouilidou