Darja Globevnik

1 srečanje

231. srečanje

Datum: 21.04.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 14
Naslov: Transformacijski cikel v generativni slovnici
Predavatelj: Darja Globevnik (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)