izr. prof. dr. Dragi Stefanija

4 srečanja

172. srečanje

Datum: 24.05.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Razvojne tendence makedonskega knjižnega jezika
Predavatelj: lekt. Dragi Stefanija

???. srečanje

Datum: 11.05.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 3
Naslov: Folkloristika kot izhodišče jezikovnih raziskav
Predavatelj: dr. Dragi Stefanija

331. srečanje

Datum: 11.11.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 9
Naslov: Štefan Kocjančič kot južnoslavist in slovaropisec
Predavatelj: doc. dr. Dragi Stefanija

401. srečanje

Datum: 09.05.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Ob izidu predavateljevih knjižnih publikacij: »Makedonske medicinske bukve iz 19.st«, Skopje 1985, »Vikorija Pop Stefanija« 1-2, Ohrid in Struga 1987
Predavatelj: izr. prof. dr. Dragi Stefanija (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)