prof. dr. Erika Gabrovec

1 srečanje

388. srečanje

Datum: 07.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 51
Naslov: Razvoj nikalnic v poklasični grščini
Predavatelj: prof. dr. Erika Gabrovec (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)