dr. Erika Mihevc-Gabrovec

4 srečanja

114. srečanje

Datum: 09.10.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
  1. Naslov: Slavnostni govor ob 84-letnici prof. Oštirja
    Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop
  2. Naslov: Slavnostni govor ob 70-letnici prof. Grošlja
    Predavatelj: prof. dr. Erika Mihevc-Gabrovec

119. srečanje

Datum: 18.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Spremembe v grški sintaksi v poklasični dobi
Predavatelj: prof. dr. Erika Mihevc-Gabrovec

124. srečanje

Datum: 02.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Grške partikule v poklasični dobi
Predavatelj: dr. Erika Mihevc-Gabrovec

156. srečanje

Datum: 05.05.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 9
Naslov: Metafora in prispodoba v frazeologiji moderne grščine
Predavatelj: dr. Erika Mihevc-Gabrovec