asist. dr. Eva Sicherl

1 srečanje

696. srečanje

Datum: 04.12.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 28
Naslov: Sposojanje iz angleščine ‒ splošni in pomenski vidik
Predavatelj: asist. dr. Eva Sicherl