F. Jakopin

3 srečanja

133. srečanje

Datum: 12.11.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 28
Naslov: 7. mednarodni kongres slavistov v Varšavi in delovanje komisije
Predavatelja:
  • prof. F. Jakopin
  • prof. dr. J. Toporišič

135. srečanje

Datum: 10.12.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: Leksikološka problematika na VII. mednarodnem slavističnem kongresu v Varšavi
Predavatelj: prof. F. Jakopin

379. srečanje

Datum: 25.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 30
Naslov: Prikaz Besedišča slovenskega jezika
Predavatelji:
  • M. Hajnšek (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
  • M. Humar (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
  • F. Jakopin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
  • Z. Praznik (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)