Fedora Ferluga

1 srečanje

162. srečanje

Datum: 08.12.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Terminologija mikenskega in homerskega orožja
Predavatelj: Fedora Ferluga (Trst)