izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

3 srečanja

742. srečanje

Datum: 02.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Oblikovna in skladenjska preobrazba nedoločnika v srednji angleščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

759. srečanje

Datum: 26.05.2003
Vabi: ???
 1. Naslov: Kako in koga prijeti za jezik (o poteh slovenskega jezikoslovja)
  Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 2. Naslov: Pasti in prednosti deduktivne metode v jezikoslovju
  Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 3. Naslov: Kako v jezikoslovju dosegati t.i. mednarodnost
  Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 4. Naslov: Jeziki v stiku: prevzete besede in kalki
  Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

786. srečanje

Datum: 11.10.2004
Vabi: ???
Naslov: O slovničnem spolu, samostalniških razredih in klasifikatorjih v luči etnoskladnje
Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak