prof. dr. Franc Jakopin

7 srečanj

47. srečanje

Datum: 17.04.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 17
Naslov: O Tesnièrovi sintaksi
Predavatelj: Franc Jakopin

67. srečanje

Datum: 09.12.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razprava o lingvističnem in jezikoslovnem delu slavističnega kongresa v Pragi
Predavatelja:
 • Franc Jakopin
 • dr. Breda Pogorelec

221. srečanje

Datum: 19.11.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Pomen Baudoina de Courtenaya v jezikoslovju (Ob 50. letnici smrti)
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin

338. srečanje

Datum: 01.06.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 32
Naslov: Ob izidu četrte knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika
Predavatelji:
 • prof. dr. Franc Jakopin
 • Milena Hajnšek Holz, strokovna svetnica
 • Ivanka Černelič, strokovna svetnica
 • Jakob Müller, strokovni svetnik

341. srečanje

Datum: 24.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 25
Naslov: Ob izidu slovenskih krajevnih imen
Predavatelji:
 • Franc Jakopin
 • Tomo Korošec
 • Tine Logar
 • Roman Savnik
 • Stane Suhadolnik

389. srečanje

Datum: 14.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 24
Naslov: Ramovšovi korespondenti
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

420. srečanje

Datum: 20.03.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Ob izidu Logarjevega zbornika, SAZU 1988
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin