prof. dr. France Bezlaj

9 srečanj

26. srečanje

Datum: 22.11.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kdaj in kje se začenja individualni razvoj slovenskega jezika
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

27. srečanje

Datum: 06.12.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Zahodnoslovanski leksični elementi v slovenščini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

63. srečanje

Datum: 14.10.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 22
Naslov: O delu in življenju profesorja Karla Oštirja (sestanek posvečen osemdesetletnici prof. Karla Oštirja)
Predavatelj: prof. France Bezlaj

70. srečanje

Datum: 24.02.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Indoevropsko -eu- praslovansko -u- ali -ju-
Predavatelj: prof. France Bezlaj

92. srečanje

Datum: 05.04.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Posebnosti slovenske leksike (besede z začetnim G)
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

112. srečanje

Datum: 08.05.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Prevojno razmerje dolgi o proti diftongom tipa ou, eu v slovanščini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

134. srečanje

Datum: 26.11.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: Neurnik ... se ne vgane (Prešeren)
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

180. srečanje

Datum: 07.03.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: Problematike etimološkega dela (ob izidu 1. dela etimološkega slovarja)
Predavatelj: prof. France Bezlaj

233. srečanje

Datum: 22.09.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 41
Naslov: Imenoslovčevi spomini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj