Gael H. Dias

1 srečanje

688. srečanje

Datum: 08.05.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 22
Naslov: Statistične metode v jezikoslovju
Predavatelj: Gael H. Dias