lektor Georgy Juhasz

1 srečanje

378. srečanje

Datum: 18.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 10
Naslov: Pouk madžarščine v tujini
Predavatelj: lektor Georgy Juhasz ( Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)