prof. dr. Harald Burger

1 srečanje

370. srečanje

Datum: 16.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Vloga nemščine - kot narečja in knjižnega jezika - v Švici
Predavatelj: prof. dr. Harald Burger (Univerza v Zurichu, Švica)