dr. Helena Dobrovoljc

2 srečanji

820. srečanje

Datum: 09.01.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenska teorija jezikovne naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu
Predavatelj: dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

916. srečanje

Datum: 23.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Posledice pravnega varstva imen blagovnih znam za slovaropisje
Predavatelj: dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)