dr. Ina Ferbežar

2 srečanji

775. srečanje

Datum: 01.03.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelji:
  • asist. dr. Matej Hriberšek
  • izr. prof. Marko Stabej
  • asist. mag. Ina Ferbežar

1018. srečanje

Datum: 04.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Razumevanje in razumljivost besedil in kako ju meriti (predstavitev monografije)
Predavatelj: dr. Ina Ferbežar (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, pri Oddelku za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)