tov. Inka Štrukelj

2 srečanji

190. srečanje

Datum: 21.11.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 20
Naslov: Dvojezičnost v interdisciplinarni perspektivi
Predavatelj: prof. Inka Štrukelj (Inštitut za sociologijo in filozofijo, Slovenija)

???. srečanje

Datum: 11.12.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Dvojezičnost in družbena mobilnost pripadnikov narodnosti v SRS
Predavatelj: tov. Inka Štrukelj