dr. Jakob Rigler

1 srečanje

41. srečanje

Datum: 26.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: Fonološka problematika slovenskega črnovrškega dialekta
Predavatelj: dr. Jakob Rigler