dr. Janez Dular

2 srečanji

161. srečanje

Datum: 17.11.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Slogovno-zvrstna vprašanja slovenskega publicističnega jezika
Predavatelj: asist. Janez Dular

279. srečanje

Datum: 23.05.1983
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Pretvorbe vezavnih oblik v slovenščini
Predavatelj: dr. Janez Dular