akad. prof. dr. Janez Orešnik

43 srečanj

9. srečanje

Datum: 25.06.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kritičen razgovor o jezikovni normi (uvodna beseda)
Predavatelj: Janez Orešnik

11. srečanje

Datum: 09.10.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O strukturalistični historični slovnici
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

38. srečanje

Datum: 21.11.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 22
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

44. srečanje

Datum: 27.02.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico ‒ nadaljevanje
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

55. srečanje

Datum: 11.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 12
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico: še o subkategorizaciji (nadaljevanje)
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

56. srečanje

Datum: 18.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico; še o subkategorizaciji (nadaljevanje)
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

60. srečanje

Datum: 25.03.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico (nadaljevanje): o t.i. "preprostosti"
Predavatelj: asist. dr. Janez Orešnik

61. srečanje

Datum: 08.04.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico (nadaljevanje): še o t.i. "preprostosti"
Predavatelj: asist. dr. Janez Orešnik

66. srečanje

Datum: 25.11.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Kako jezikoslovje »razlaga« jezikovne pojave
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

89. srečanje

Datum: 01.03.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Semantične definicije
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

98. srečanje

Datum: 11.10.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Presupozicije v semantiki naravnih jezikov
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

99. srečanje

Datum: 25.10.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Presupozicije v semantiki naravnih jezikov ‒ nadaljevanje
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

100. srečanje

Datum: 08.11.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Presupozicije v semantiki naravnih jezikov – nadaljevanje 2
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

105. srečanje

Datum: 27.12.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: K Luntovi monografiji o slovenskem glagolu
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

108. srečanje

Datum: 27.03.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: K Luntovi monografiji o slovenskem glagolu (nadaljevanje)
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

???. srečanje

Datum: 27.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: K Luntovi monografiji o slovenskem glagolu
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

222. srečanje

Datum: 03.12.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Zaostritev fonološke univerzalije »nevtralizacijski procesi delujejo samo na izpeljane oblike«
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik

339. srečanje

Datum: 13.01.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 48
Naslov: O skladenjskih spremembah
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik

356. srečanje

Datum: 27.10.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 28
Naslov: Osebek velelnika v germanskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik

384. srečanje

Datum: 02.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 34
Naslov: O povedi kot največji skladenjski enoti; doc. dr. Aleksandra Derganc (FF): Poved v rabi ruskega jezikoslovja
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija )

674. srečanje

Datum: 22.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 28
Naslov: Krepke in šibke dvojnice v skladnji (ob izidu knjige)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

708. srečanje

Datum: 02.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Jezikovna naravnost in nikalnice v knjižni francoščini
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

713. srečanje

Datum: 05.11.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Slovenske naslonke v luči teorije o jezikovni naravnosti
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

724. srečanje

Datum: 11.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Predvidljiv vidik (obliko)skladenjskih dvojnic (ob izidu knjige)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

759. srečanje

Datum: 26.05.2003
Vabi: ???
 1. Naslov: Kako in koga prijeti za jezik (o poteh slovenskega jezikoslovja)
  Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 2. Naslov: Pasti in prednosti deduktivne metode v jezikoslovju
  Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 3. Naslov: Kako v jezikoslovju dosegati t.i. mednarodnost
  Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 4. Naslov: Jeziki v stiku: prevzete besede in kalki
  Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

766. srečanje

Datum: 17.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Jezikovna tipologija in raziskava o univerzalnosti (revija Language Typology and Universals)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

791. srečanje

Datum: 22.11.2004
Vabi: ???
Naslov: Jezikovna naravnost v (obliko)skladnji
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

811. srečanje

Datum: 10.10.2005
Vabi: ???
Naslov: Obratna zaznamovanost v naravni skladnji
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

818. srečanje

Datum: 12.12.2005
Vabi: ???
Naslov: Filogenetsko načelo v sedeči kopeli (ob predavateljevi sedemdesetletnici)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za splošno in primerjalno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

821. srečanje

Datum: 13.02.2006
Vabi: ???
Naslov: Naravno oblikoslovje in naravna skladnja (pred obiskom prof. Dresslerja)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

835. srečanje

Datum: 09.10.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenski trpnik z deležnikom ( v naravni skladnji)
Predavatelj: akad. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

844. srečanje

Datum: 18.12.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenski trpnik na SE (v naravni skladnji)
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

851. srečanje

Datum: 02.04.2007
Vabi: ???
Naslov: Tretja oseba ednine kot default
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

858. srečanje

Datum: 08.10.2007
Vabi: ???
Naslov: Prototipičnost v naravni skladnji
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

868. srečanje

Datum: 18.02.2008
Vabi: ???
Naslov: Aksiom naravne skladnje o sprejemljivosti
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Odelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

870. srečanje

Datum: 03.03.2008
Vabi: ???
Naslov: Izrazi za prihodnost v naravni skladnji
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

874. srečanje

Datum: 07.04.2008
Vabi: ???
Naslov: Vezanje ("liaison(s)") v francoščini z vidika naravne skladnje
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

924. srečanje

Datum: 01.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Naravna skladnja (večstavčne povedi in drugo)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

937. srečanje

Datum: 18.10.2010
Vabi: ???
Naslov: Velelnik v naravni skladnji
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

948. srečanje

Datum: 28.02.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Naravna skladnja nemščine (ujemanje)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

960. srečanje

Datum: 03.10.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Naravna skladnja iz privzete (defaultne) kategorije (ob izidu učbenika Uvod v naravno skladnjo)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

990. srečanje

Datum: 22.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Diahrona naravna skladnja
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1000. srečanje

Datum: 14.01.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Tisočemu sestanku ob rob
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)