izr. prof. dr. Jasmina Markič

2 srečanji

694. srečanje

Datum: 20.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 14
Naslov: Glagolske perifraze v ameriški španščini
Predavatelj: doc. dr. Jasmina Markič

841. srečanje

Datum: 27.11.2006
Vabi: ???
Naslov: Predstavitev špansko-slovenskega in slovensko-španskega slovarja
Predavatelj: izr. prof. dr. Jasmina Markič (Oddelek za romanske jezike in književnosti,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)