akad. prof. dr. Jože Toporišič

19 srečanj

4. srečanje

Datum: 16.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Stilska vrednost slovenskih veznikov
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

12. srečanje

Datum: 31.10.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Slovenske besedne intonacije
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

24. srečanje

Datum: 18.10.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O normativnosti v knjižnem jeziku (poročilo s slavističnega kongresa v Sarajevu)
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

30. srečanje

Datum: 28.02.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: dr. Jože Toporišič
Povzetek: Začetnika slovenskega besedotvorja sta Dajnko in Metelko, petdeset let kasneje jima sledi Miklošič, čez petinsedemdeset let Bajec. Med zadnjima je Breznik. Problemi: meja med besedotvorjem in oblikoslovjem; klasifikacija besedotvornih postopkov, naglas; odnos slov. jezik - slov. knjižni jezik; diahronija - sinhronija.

36. srečanje

Datum: 17.10.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Dunajsko zasedanje fonologov (30. 8. – 3. 9. 1966)
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

48. srečanje

Datum: 24.04.1967
Vabi: Janez Orešnik, tajnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Novi pogledi na slovenski glagol
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

51. srečanje

Datum: 16.10.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Poročilo o letošnjem praškem kongresu fonetikov
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

120. srečanje

Datum: 08.01.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Besedne vrste slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

152. srečanje

Datum: 10.03.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 19
Naslov: Pridevniške in zaimenske besede
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

???. srečanje

Datum: 23.10.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 44
Naslov: Avtoreferat o slovenski slovnici 1976
Predavatelj: dr Jože Toporišič

219. srečanje

Datum: 22.10.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Ob izidu knjige Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

275. srečanje

Datum: 18.04.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 34
Naslov: O novi slovenski skladnji
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

353. srečanje

Datum: 06.10.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 32
Naslov: Tvorbeni model slovenskega naglaševanja
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

376. srečanje

Datum: 04.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 32
Naslov: K zgodovini slovenskega jezikoslovja v štiristo letih
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

392. srečanje

Datum: 11.01.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 46
Naslov: Ob prevodu Bohoričeve slovnice
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

417. srečanje

Datum: 27.02.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Riglerjevo jezikoslovje s tipološkega vidika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

661. srečanje

Datum: 22.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 24
Naslov: Predlogi in predpone v SSKJ in novem SP
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič

692. srečanje

Datum: 06.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 38
Naslov: Ob 4. izdaji Slovenske slovnice
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič

718. srečanje

Datum: 10.12.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Slovarski del 6. Slovenskega pravopisa
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič