lekt. K Wozniak

1 srečanje

170. srečanje

Datum: 12.04.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 7
Naslov: Danazalizacija nosnika v malopoljskem narečju
Predavatelj: lekt. K Wozniak