asist. dr. Katja Skrubej

1 srečanje

741. srečanje

Datum: 25.11.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Rekonstrukcija plemenskega prava Slovanov v Vzhodnih Alpah
Predavatelj: asist. dr. Katja Skrubej