M. Hajnšek

1 srečanje

379. srečanje

Datum: 25.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 30
Naslov: Prikaz Besedišča slovenskega jezika
Predavatelji:
  • M. Hajnšek (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
  • M. Humar (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
  • F. Jakopin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
  • Z. Praznik (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)