asist. M. Orožen

2 srečanji

116. srečanje

Datum: 13.11.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Dajnko – slovničar in dialektolog
Predavatelj: asist. M. Orožen

118. srečanje

Datum: 04.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Miklošičev prispevek k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: asist. M. Orožen