Marina Štros Bračko

1 srečanje

336. srečanje

Datum: 16.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: O uporabi računalnikov pri pouku tujih jezikov
Predavatelj: Marina Štros Bračko