doc. dr. Marina Zorman

3 srečanja

730. srečanje

Datum: 06.05.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Imena jezikov (predstavitev projekta)
Predavatelj: doc. dr. Marina Zorman

743. srečanje

Datum: 09.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Zvrstnost v retoriki vsakdanjega praktičnega sporazumevanja
Predavatelj: doc. dr. Marina Zorman

797. srečanje

Datum: 10.01.2005
Vabi: ???
Naslov: Jezikoslovje in psihiatrija: primer sodelovanja
Predavatelji:
  • asist. dr. Zdenka Cebašek-Travnik (Psihiatrična klinika v Ljubljani, Slovenija)
  • asist. mag. Borut Škodlar (Psihiatrična klinika v Ljubljani, Slovenija)
  • doc. dr. Marina Zorman (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)