lektorica mag. Marjeta Senčar

1 srečanje

398. srečanje

Datum: 28.03.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 17
Naslov: Analiza napak v nemških pisnih izdelkih slovenskih slušateljev nemščine (ob predavateljičini magistrski nalogi)
Predavatelj: lektorica mag. Marjeta Senčar