red. prof. dr. Marko Snoj

5 srečanj

281. srečanje

Datum: 24.06.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 17
Naslov: Statistična obdelava besedil na podlagi etimološke analize
Predavatelj: Marko Snoj

784. srečanje

Datum: 17.05.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Snoj

911. srečanje

Datum: 19.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Nekonsolidirane imenske družine (ob izvolitvi v naziv redni profesor za primerjalno jezikoslovje)
Predavatelj: dr. Marko Snoj (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

913. srečanje

Datum: 02.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (ob izidu knjige)
Predavatelj: dr. Marko Snoj (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1017. srečanje

Datum: 28.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Leksikalne novosti in Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
Predavatelja:
  • doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar, višja znanstvena sodelavka
  • red. prof. dr. Marko Snoj, znanstveni svetnik (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)